Animcell Laboratories

Pripravujeme kmeňové bunky na liečbu zvierat

O nás

Naša spoločnosť vkladá veľké nádeje do vývoja liečebných postupov s kmeňovými bunkami. Doposiaľ vykonaný výskum a klinické skúšanie vo svete napovedajú, že v budúcnosti môžeme očakávať v liečbe s kmeňovými bunkami prekvapujúce výsledky. Ako v regeneratívnej medicíne, tak v boji s civilizačnými chorobami.
Naše Animcell Laboratories sú svojimi aktivitami zapojené do výskumu využitia kmeňových buniek a snažia sa prenášať získané výsledky do veterinárnej praxe. V blízkej budúcnosti plánujeme vybudovať v spolupráci s veterinárnymi klinikami sieť pracovísk, kde sa budú používať vlastné kmeňové bunky zvierat na ich liečbu. Onedlho vám o našej činnosti napíšeme viac.
Laboratórium Animcell

Z nášho laboratória

Certifikáty a povolenia

Animcell laboratories sú prevádzkou spoločnosti BIOM-R, s.r.o. s Povolením na výrobu veterinárnych liekov č. 1048/2019-5000-V vydanom ÚŠKVBL (Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv) v Nitre a certifikátom Správnej výrobnej praxe (GMP).

Kontakt

Animcell Laboratories
Mgr. Marek Holop
Karloveská 63
842 29 Bratislava
www.animcell.com

BIOM-R, s.r.o.
RNDr. Miroslav Kubeš, CSc.
Nad lúčkami 41
841 05 Bratislava
+421 915 626 699
www.biom-r.com

IČO: 36 666 092
DIČ: 2022242530
IČ DPH: SK2022242530
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odddiel : Sro, vložka číslo: 41958/B

Napíšte nám